Skip to content
Logo NAH Club Roosendaal

Mogen wij ons even voorstellen…

Wij zijn een zelfstandige groep, zonder zorg. We wonen en functioneren zelfstandig en we beschikken over eigen vervoer. We hebben allemaal te maken gehad met een NAH, niet aangeboren hersenletsel (CVA, TIA, hersenbloeding, tumor, trauma, ongeval). Wij zijn lotgenoten en vrijwilligers.

 

Wat willen wij en waarom?

Voor de reguliere zorg zijn we ‘cliënt af’ en hebben elkaar opgezocht als lotgenoten, veelal tegen de eenzaamheid en voor de sociale kontakten. Begrijpen doen we elkaar goed, omdat we allemaal hetzelfde hebben meegemaakt. We kunnen ons niet bij een ‘normale’ vereniging aansluiten, omdat we een specifiek ‘specifiek’ hersenprobleem’ hebben en niet iedereen ons en onze beperking kan begrijpen.

 

 

 

De nieuwe ontmoetingsruimte en onze activiteiten

Vanaf 1 juli heeft de NAH Club een nieuwe  Clubhuis en wel bij het wijkhuis Het Huis van de Westrand – Sint Lucasplein 3 – 4703 HX Roosendaal.

Huis van de Westrand

De ontmoetingsruimte is voor gezellige onderonsjes met gelijkgestemden. Wij hebben bijna allemaal met NAH te maken gehad. Het is een prikkelarme ruimte in een veilige omgeving en drempelvrij.

We gaan in op de initiatieven van leden én vrijwilligers en organiseren diverse activiteiten o.a. gezelschapsspellen, kaarten, koffieleuten, van gedachten wisselen, praat- en discussie-groepen over bepaalde thema, lezingen, informatie, uitjes, scootmobieltocht, koersballen, jeu de boules, mosselmiddag, bingo, etentjes, luisterend oor, arm om de schouder, gewoon samenzijn, zonder verplichtingen. We komen en gaan wanneer we willen tussen 13.00 en 16.00 uur. Behalve € 0,50 voor een kopje koffie of thee (niet verplicht en naar draagkracht), zijn er geen kosten aan het lidmaatschap verbonden. NAH Club is een rookvrije club.

Agenda nov 2023 

NAH Club haalt lotgenoten uit hun eenzaamheid en sociaal isolement

Met dit burgerinitiatief hopen we invulling te kunnen bieden aan een stukje- en een fijne dagbesteding voor lotgenoten.

 

 

Film over Toon

Een NAH verandert uw leven en dat van uw naasten ingrijpend. Toon Willemse, onze Voorzitter, heeft dit aan den lijve ondervonden. Meer dan 10 jaar geleden werd hij tijdens het sporten op de sportschool getroffen door een CVA. Hoe hij leeft met de gevolgen van een CVA, hoe hij er mee leerde om te gaan, en met vallen en opstaan weer een nieuw evenwicht in zijn leven heeft gevonden, wordt duidelijk gemaakt in de film Mijn tweede leven  gemaakt door Cor Claassens, ERSA.

Film mijn tweede leven.

Informatie

Wilt u deelnemer of vrijwilliger worden ? Wilt u het voortbestaan van ons NAH Club financieel ondersteunen ? Wilt u enig ander steentje bijdragen ? Wij nodigen u graag uit contact met ons Bestuur op te willen nemen en/of kom gezellig langs. E-mail: nahclub@live.nl  /  Telefoon Voorzitter: 06-43091545.

Clubadrestijden : Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. De koffie/thee staan klaar.

Parkeren : Ingang links wijkhuis, bordje NAH Club, aanbellen, gratis parkeren voor de deur.

We hopen u binnenkort  te mogen begroeten in het Huis van de Westrand.

 

Namens het Bestuur :

Toon Willemse, Ger Verstraten, Linda de Vink

Juli 2020 : Sint Lucasplein 3 – 4703 HX Roosendaal

Back To Top