skip to Main Content

Welkom op de website van het Huis van de Westrand

Het Huis van de Westrand is een bruisend wijkhuis en bedoeld als huiskamer van en voor alle wijkbewoners. Bezoekers en gebruikers van het wijkhuis komen uit een brede diversiteit van culturen. Dit maakt het Huis van de Westrand tot een bijzondere ontmoetingsplaats in de wijk Westrand.

Het wijkhuis verbindt bewoners met elkaar, verbindt bewoners aan partijen en instellingen in de wijk en koppelt bewoners aan de overheid. Het wijkhuis werkt samen met haar netwerken, ze gaat in op sociaal innovatieve projecten en stemt activiteiten af op de maatschappelijke vraag en reële behoeften in de wijk. Het wijkhuis is een broedplaats voor initiatieven van de bewoners, waarin het gonst van de activiteiten, waar het gezellig is, waar bewoners elkaar ontmoeten en waar verrassende verbindingen worden gelegd.

 

Wijkhuis dicht in ieder geval tot 15 november

Huis van de Westrand tijdelijk dicht wegens corona!

Naar aanleiding van de persconferentie 13 okt jl., heeft op 14 okt een online spoedoverleg plaatsgevonden met alle voorzitters van de wijkhuizen op uitnodiging van de Gemeente. De boodschap luidt :  Alle wijkhuizen moeten voor 4 weken verplicht dicht. Dat betekent dat we op 16 november weer open mogen gaan, onder voorbehoud. Uiteraard staat of valt alles steeds met de beslissingen en adviezen van de Overheid, RIVM en Gemeente Roosendaal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hieronder een aantal high-lights die in onze wijkhuis hebben plaats gevonden.

De Social Club: ‘eenzaamheid mag niet de nieuwe norm worden’.

We horen steeds vaker dat mensen zich eenzaam voelen. Het coronavirus maakt het allemaal nog erger. In ons Wijkhuis is er een warme huiskamer voor de buurt waar allerlei mensen terecht kunnen voor een leuke activiteit, een kopje koffie of gewoon een praatje. Ze krijgen hier veel te maken met eenzame mensen, die het vaak lastig vinden om de stap richting het centrum te zetten. Eenzaamheid mag niet ‘de nieuwe norm’ zijn. De Social Club in ons wijkhuis wil hierin verandering brengen. U bent van harte welkom. Klik hier voor onze warme uitnodiging.

Meer lezen…..

 

 

Hoog bezoek voor de NAH club in Roosendaal.

Verrast waren de leden van de NAH Club toen onze nieuwe Burgemeester zomaar binnen kwam lopen. Tijdens ons kerstdiner van 2019 schoof hij gezellig aan. Klik hier of dit toeval was. 

De NAH Club Roosendaal is een groep mensen uit Roosendaal die allemaal te maken hebben of hebben gehad met een NAH, niet aangeboren hersenletsel, zoals CVA, TIA, hersenbloeding, trauma/ongeval. Ze wonen zelfstandig en zijn als lotgenoot of als vrijwilliger betrokken bij de club.

Meer lezen…..

Back To Top