Wijkbedrijf Westrand heet nu Huis van de Westrand

Als bestuur en vrijwilligers van willen we graag dat het gebouw aan het Sint Lucasplein een huis is voor alle mensen in Westrand.

Fiksclub

We zijn gestart met de FIKSKLUB in het Huis van de Westrand. Elke laatste zaterdag…

40-jarig jubileum

Het wijkhuis West aan het Sint Lucasplein 3 in de Roosendaalse wijk Westrand viert zaterdag…


Het wijkgebouw bestaat 40 jaar in 2015

Het wijkgebouw (nu het Huis van de Westrand) bestaat 40 jaar in 2015. Dat is een lange tijd en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wat we allemaal gaan doen wordt nog bekend gemaakt. Het wordt een feest voor iedereen in de wijk. Een groepje mensen is nu al druk bezig met de organisatie.