skip to Main Content

Aanmelden studieplek jongeren ´Huis van de Westrand´ 

Onderzoek van de jongerenraad heeft uitgewezen dat er dringend behoefte is aan extra studieplekken. Studenten en scholieren die thuis niet over de goede studiefaciliteiten beschikken en die ook niet op school terecht kunnen, kunnen bij één van de zes deelnemende locaties terecht. Let op: Van tevoren moet er gereserveerd worden bij deze locaties.

Studieplek: Huis van de Westrand, Lucasplein 3 Roosendaal.

  • Ma tm Vr van 0900 tot 1700 uur.
  • Ma-Wo-Do van 1900 tot 2030 uur.
  • Reserveren: tel 0165-537297 mail beheer@huisvandewestrand.nl

Meer weten ……    

Kerstdiner 2020 voor de kwetsbare bewoners Westrand ondanks corona crisis.

Het was spannend vanwege de tijdsdruk en afgekondigde coronamaatregelen om in het Huis van de Westrand het kerstdiner voor kwetsbare wijkbewoners te kunnen organiseren. Na goed navragen bij diverse instanties kon er groen licht worden gegeven. Dit mooi en warm initiatief is hartelijk ontvangen door de kerstdiner genodigden. Met dank aan de medewerkers van het Huis van de Westrand en de sponsering van de Rotaryclub. 

Meer weten ……    

 

Social Klus gaat Roosendaals jeugdontbijt heel 2021 verzorgen

De stichting Social Klus in Roosendaal gaat er voor zorgen dat ongeveer vijftig kinderen uit armere huishoudens het hele jaar 2021 toch een ontbijt krijgen voor ze naar school gaan. 

(Bron: BN de Stem)

Meer weten ……    

 

Nationale Integratie Diner in het huis van de Westrand

In het Huis van de Westrand heerste op Diversity Day een gezellige sfeer. Daar werd voor de tweede keer in Roosendaal het Nationaal Integratie Diner georganiseerd. Het woord ‘diner’ spreekt voor zichzelf, samen aan tafel gaan en vooral dat SAMEN is belangrijk want integreren betekent dat we alles samen moeten doen, met en naast elkaar en niet tegen elkaar. Dat bereiken we alleen als we meer van elkaar weten, van elkaars gewoontes en gebruiken en van elkaars cultuur. We moeten dus met elkaar praten want anders komen we daar nooit achter. Een gezellig diner is hiervoor de gelegenheid bij uitstek.

(Bron: De Bode)

Meer weten ……  

Quiet Community inloop in het Huis van de Westrand

De verhalen over armoede moeten bekend worden gemaakt. In Roosendaal wonen naar schatting ruim 4.400 huishoudens met problematische schulden. In sommige wijken leeft één op de zes kinderen onder de armoedegrens. Voor deze mensen, die vaak in stille armoede leven, is Quiet Roosendaal er. Verzachten doen we door deze mensen kleine attenties te geven. Zodat ze een keer uit eten kunnen gaan of een keer extra naar de kapper. De mensen het gevoel geven dat ze erbij horen. En als de mensen weer aan de maatschappij deel kunnen nemen, krijgen ze meer zelfvertrouwen. Dat is Versterken.”

Meer weten ……    

Alternatief in coronatijd. Dit kun je nog wel doen.

En daar zitten we weer. Een serieuze lockdown, nog strenger dan de vorige keer. Alles is dicht en vertier is ver te zoeken. De meeste klusjes in huis zijn gedaan, de tuin is aangepakt en die moeilijke puzzel gaan we niet opnieuw maken.  Wat dan wel? Gelukkig zijn er nog genoeg alternatieven. 

(Bron: BN de Stem)

Meer weten ……    

 

Burgermeester Han van Midden: ‘Roosendalers voelen zich minder veilig, maar met dit plan wil de gemeente dat veranderen’

ROOSENDAAL – Om het veiligheidsgevoel van inwoners te versterken, moeten problemen – zoals bijvoorbeeld vuurwerkoverlast – worden aangepakt voordat ze ontstaan. Dat is het voornaamste speerpunt van het Actieplan Integrale Veiligheid 2021 dat de gemeente Roosendaal deze week presenteert.

(Bron: BN de Stem)

Meer weten ……

Jesse Klaver over zijn jeugd in de Westrand: ‘Ik heb een ontzettend fijne tijd gehad. In mijn herinnering waren de bewoners niet rijk of arm, mensen werkten bij Philips of de douane.’

ROOSENDAAL – Woonwijk Westrand in Roosendaal is de buurt waar GroenLinks-leider Jesse Klaver opgroeide. Een buurt waar de inwoners het ‘economisme’ beu zijn, aldus de jonge politicus. De hele wereld is de Westrand binnengeslopen, maar de ongelijkheid is er volgens Klaver alleen maar toegenomen. Klopt dat etiket voor de hedendaagse Westrand.

(Bron: BN de Stem)

Meer weten ……

Nog meer weten …..

Back To Top