skip to Main Content
0165-537296  info@huisvandewestrand.nl

Korte analyse Westrand.

De wijk is in de jaren 70 gebouwd. Het is een product uit de periode dat we snel veel huizen moesten bouwen. Bekende jaren 70 bouw: flats van drie hoog met doorzon woningen rond pleintjes

Er wonen nog steeds behoorlijk veel bewoners die het huis hebben gehuurd vanaf de start. Op dit moment zijn deze bewoners boven de 55 jaar en op zoek naar een alternatief voor het grote huis met veel slaapkamers. Deze bewoners vetrekken steeds meer en deze woningen worden ingenomen door meestal allochtone wijkbewoners.

Voor de flats geldt hetzelfde. De meeste flats worden gebruikt als starterwoning of bewoond door wijkbewoners die door omstandigheden achterop zijn geraakt ( echtscheiding enz)

Beide ontwikkelingen leiden tot een verminderde sociale cohesie. Over het algemeen kunnen we spreken van een anonieme wijk.

De wijk is ruim van opzet en heeft een groen karakter. De laatste tijd wordt er minder onderhoud aan het groen uitgevoerd. Voor de toekomst zal dit nog erger worden. Wil de wijk een toonbaar en leefbaar karakter houden zal er een eigen bijdrage van de bewoners nodig zijn. Er zijn voldoende plaatsen voor de kinderen en de jongeren om te spelen.

De wijk heeft een gemiddeld inkomen ( modaal)

Er wonen relatief veel allochtone bewoners en het aantal MOE-landers neemt ook toe.

De wijk heeft overlast van groepen jongeren en van drugs. De wijk ligt strategisch langs de route Antwerpen-Rotterdam.

De wijk is op te splitsen in twee delen. Boven de Freijterslaan en beneden de Freijterslaan. Het gedeelte ten zuiden van de Freijterslaan bestaat voor het grootste gedeelte uit koopwoningen. Verschilt enorm van het gedeelte boven de Freijterslaan.

Er zijn in de wijk 200 ZZP’ers actief.

Ouderen zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd in de wijk.

Er is een winkelcentrum in de wijk. Heeft geen uitstraling en wordt voor 60% ingenomen door fastfood winkels en bovenwijkse detailhandel. Alleewonen ( woningcorporatie ) heeft een groot aantal woningen in deze wijk in haar bezit.

Er is sprake van zwerfvuil, slecht onderhouden voetpaden en onbestendige groenstroken.

De wijk heeft geen tradities. Er is weinig sociale binding. Er is een wijkhuis in het centrum van de wijk. Het wijkhuis kampt met een slecht imago vanuit het verleden.

Back To Top