skip to Main Content

Alle activiteiten. Bekijk in het totaaloverzicht alle activiteiten die in het wijkhuis plaats vinden.

De Fiksclub. Een keer per maand helpen vrijwilligers bij het repareren van huishoudelijk materiaal tot en met computers.

Koersbal is een leuk spel met een wedstrijd element met inspanning en vooral ontspanning

De NAH Club. We hebben allemaal te maken gehad met een NAH, niet aangeboren hersenletsel (CVA, TIA, hersenbloeding, tumor, trauma, ongeval). Wij zijn lotgenoten en vrijwilligers.

Samen leef inloop is een initiatief van de Geestelijke Gezondheid Zorg West Noord Brabant (GGZ-WNB) en samen met partners zorg- en welzijn uit de regio.

Samenwerkingspartners. Onze partners bieden een wijd scala van maatschappelijke en sociale ondersteuning die u ten diensten staan.

De Social Club. Om eenzaamheid aan te pakken, is het nodig dat je iets onderneemt, kleine stappen. Zo kun je bestaande patronen doorbreken. Je kunt nieuwe mensen leren kennen of bestaande contacten versterken.

Sporten voor vrouwen. Dans, steps, aerobics en verschillende grond oefeningen.

Back To Top