skip to Main Content

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november jl. heeft het bestuur besloten om de sluiting van het Huis van de Westrand te verlengen tot en met 22 november 2020. Een besluit wat recht doet aan de kern van dat wat het kabinet aankondigde. Namelijk het terugdringen van ALLE contactmomenten en ALLE reis- en verplaatsingsbewegingen om op die manier verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Openingstijden vanaf 23 november

Alle (groeps)activiteiten welke mogen en kunnen starten volgens de wettelijke richtlijnen, samenwerkingspartners, bewoners en cliënten, kunnen alleen op afspraak in het wijkhuis terecht.

09.00-17.00 uur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
13.00-17.00 uur woensdag
19.00-22.00 uur maandag, woensdag en donderdag

Voor incidentele afwijkende dagen en tijden en voor overige informatie neemt u contact op met de beheerder, telefoon: 0165-537296 of email: info@huisvandewestrand.nl

De voordeur blijft op slot, iedereen moet aanbellen.
Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid, moeten handen worden gedesinfecteerd en houden we 1,5 meter afstand. Indien nodig verstrekken we aanvullende instructies. Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle ruimtes. Bij het zitten mag het mondkapje af.

Open inloop is voorlopig nog niet mogelijk.
Wij beseffen dat er teleurstelling zal zijn voor de bezoekers, maar we rekenen op uw begrip, want we willen graag iedereen ontvangen op een verantwoorde en veilige manier.

Neemt u contact op met de samenwerkingspartners / wijkspreekuur organisaties voor het maken van een persoonlijke afspraak. Uiteraard staat of valt alles steeds met de beslissingen en adviezen van de Overheid, RIVM en Gemeente Roosendaal. Wij hopen op uw begrip en steun in deze voor u en voor ons
moeilijke tijden.

Het Huis van de Westrand gesloten
Van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021.
Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Bestuur Huis van de Westrand
Sint Lucasplein 3 – 4703 HX Roosendaal – T: 0165-537296 – E: info@huisvandewestrand.nl

Back To Top