skip to Main Content

Naar aanleiding van de persconferentie 13 okt jl., heeft op 14 okt een online spoedoverleg plaatsgevonden met alle voorzitters van de wijkhuizen op uitnodiging van de Gemeente.

De boodschap luidtAlle wijkhuizen moeten voor 4 weken verplicht dicht. Dat betekent dat we op 16 november weer open mogen gaan, onder voorbehoud. Uiteraard staat of valt alles steeds met de beslissingen en adviezen van de Overheid, RIVM en Gemeente Roosendaal.

Duidelijk is dat de maatregelen bedoeld zijn om sociale contacten te beperken om besmetting te voorkomen en gezondheid en veiligheid te beschermen van een ieder. Dat wordt gedaan door regels op te stellen die bewegingen ‘van en naar’ activiteiten/werk/sport zo veel mogelijk te stoppen.

Back To Top