Ga naar hoofdinhoud

U bent op de pagina van de samenwerkingspartners die inloop houden in ‘Het Huis van de Westrand’. Onze partners bieden een wijd scala van maatschappelijke en sociale ondersteuning die u ten diensten staan. Hoe klein u probleem of vraag ook is deze organisaties geven u graag antwoord. Bekijk rustig  deze pagina en wellicht kunt u er gebruik van maken. Het spreekuur is elke dinsdagochtend van 1030 – 1200 uur.

 

Amarant 

Amarant biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Naast zorg en behandeling biedt Amarant kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk.

Website Amarant

 

Bureau Sociale Raadslieden 

Het Sociaal raadsliedenwerk biedt informatie, advies en ondersteuning aan individuele cliënten, in het bijzonder op de (rechts-)gebieden van sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken.

Telefoon Sociale Raadslieden 0164-237056

 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ-WNB) 

GGZ WNB is sterk in mensenwerk. Wij bieden kwalitatief goede, zo veel mogelijk evidence based specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Jaarlijks vertrouwen ongeveer 6.500 cliënten erop dat onze medewerkers hen goed zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Website GGZ WNB

 

Humanitas West-Brabant West

De activiteiten van Humanitas

  • Vrijwilligers ondersteunen bij geldvragen, administratie en budgetteren.
  • Maatjes bieden steun en een luisterend oor bij gevoelens van eenzaamheid, verlies en rouw, opvoeding of andere vragen.
  • Taalmaatjes helpen anderstaligen met het leren van de Nederlandse taal.
  • Er worden ontmoetingen met verschillende activiteiten organiseert.

Zelf geen steuntje in de rug nodig en wel interesse om iemand zijn of haar kracht terug te laten vinden? Humanitas West Brabant West is er voor de inwoners in alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Stel je vraag via 0165 – 59 99 36, mail naar  wbw@humanitas.nl  of kijk op de website voor meer informatie https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west/

We spreken je graag.  Team Humanitas Roosendaal, Katinka en Karin.

 

Maatschappelijk Werk 

Soms zijn er problemen in het dagelijks leven waar u zelf niet zelf uit komt. Maatschappelijk werkers van WijZijn Roosendaal zijn er om u hierbij te helpen en te ondersteunen.

Website Maatschappelijk Werk

 

Mantelzorg 

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal biedt alle mantelzorgers, jong en oud, in de gemeente Roosendaal ondersteuning. Vrijwel iedereen krijgt wel eens te maken met mantelzorg. Vanuit persoonlijke betrokkenheid zorgt u min of meer vrijwillig voor een dierbare. Maar met mantelzorg komt er altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn, zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt.

Website Mantelzorg

 

MEE West-Brabant

MEE West-Brabant is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. MEE biedt cliëntondersteuning op alle levensgebieden: opvoeding en ontwikkeling, samenleven en wonen, leren en werken, regelgeving en geldzaken, vrije tijd en sport, vrienden en relaties. 

Website MEE West-Brabant

 

TWB Consultatiebureau (Behoort niet tot de samenwerkingspartners)

TWB Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht een complete dienstverlening op het gebied van ouder- en kindzorg. Al tijdens de zwangerschap kan TWB Jeugdgezondheidszorg ondersteuning bieden. Misschien zijn er persoonlijke omstandigheden of vragen, die je al in een vroeg stadium wilt bespreken. Vanaf de geboorte kun je rekenen op deskundige ondersteuning van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes op het consultatiebureau. Onze medewerkers volgen de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 4 jaar. Zij geven op je verzoek voorlichting en advies over gezondheid, opvoeding en opgroeien. Dit gebeurt tijdens bezoeken aan het consultatiebureau en/of huisbezoeken relaties. 

Informatie formulier TWB (inclusief website-tel-mail)

 

De Wijkagent

Misschien ken jij jouw wijkagent wel. Of volg je hem of haar wel op social media? Maar wat doet een wijkagent nou allemaal? Het antwoord is: een wijkagent doet van alles. Hij is bezig met de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk.  Denk aan de aanpak van sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelicten en criminaliteit. De wijkagent krijgt daarbij natuurlijk wel hulp van andere collega’s, maar uiteindelijk is hij/zij wel het aanspreekpunt voor de wijk. Een wijkagent werkt dan ook veel samen met de gemeente en met maatschappelijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk.

WijkagentNikki-Gelsink

Contactformulier

Telefoon Wijkagent 0900-8844

 

De Wijkzuster

De Wijkzuster was vroeger zeer populair. De Wijkzuster is een medisch deskundige die de mensen in die wijk helpt bij medische klachten en ze naar de juiste specialisten kan doorverwijzen. De Wijkzuster heeft een breed netwerk van specialisten en weet zo precies wat met bepaalde klachten te doen.

Maak kennis met Wijkzuster Sandy

Telefoon Wijkzuster 0165-546613

 

WijZijnTraverse

De brede maatschappelijke welzijnsorganisatie WijZijnTraverse is actief in zeven verschillende gemeenten in West-Brabant en Zeeland. Doordat we zo lokaal werken, zitten we altijd bij u in de buurt en kunnen we zorg op maat aanbieden. Bovendien kennen onze medewerkers en vrijwilligers de buurt en kunnen hierdoor nog gerichter hulp bieden.

Website WijZijnTraverse

 

WijZijnTraverse Jongerenwerk

Een jeugd-jongerenwerker krijgt te maken met jongeren uit verschillende culturen. Naast het organiseren van en deelnemen aan activiteiten helpt een jeugdwerker ook jongeren met problemen of met het kiezen van een beroep of vervolgopleiding

Website WijZijnTraverse

 

WijZijnTraverse Opbouwwerk

De opbouwwerker richt zich op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. Doel is het bevorderen van de maatschappelijke zelfstandigheid van individuen en groepen.

Website WijZijnTraverse

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij

Website WMO

Back To Top