skip to Main Content

In het Huis van de Westrand er mentaal weer bovenop komen

In het Huis van de Westrand gaat het project ´Welzijn in je mentaal-huis´ van start. Het project duurt in beginsel een half jaar en betreft het ondersteunen van wijkbewoners door coaching en counseling. Het doel is om de balans in het leven (terug) te vinden en zo het bevorderen van het mentaal welzijn van mensen. Er zijn voor de bewoners geen kosten aan verbonden.

De impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten neemt beduidend toe. Drie op de vier mensen ervaren negatieve gevolgen zoals angst, oplopende spanning en stress, eenzaamheid, somberheid en depressie, gemis aan sociale contacten en gemis aan contacten met hulpverleners. Velen raken in een sociaal isolement door het wegvallen van dagbesteding, (vrijwilligers)werk en vrijetijdsactiviteiten buitenshuis.

Ook in hun vrije tijd, merken de deelnemers aan het onderzoek de gevolgen. Bij zes op de tien deelnemers is sport, hobby of vrijetijdsbesteding zoals voor corona niet meer mogelijk. Veel mensen met een psychische aandoening hadden al moeite om een sociaal leven op te bouwen. Sociaal contact wordt nu extra bemoeilijkt door de angst op besmetting en het wegvallen van netwerken en ontmoetingsgelegenheden door de coronamaatregelen. Het open houden van buurthuizen, inloopcentra en zelfregie-initiatieven zijn, juist nu tijdens de lockdown, extra belangrijk.

Hulp dichtbij en laagdrempelig

Mooi dat het wijkhuis dit project onder haar dak heeft. Het is maar een paar straten ver en bekend terrein voor de bewoners. Maar wat houdt coaching en counseling eigenlijk in? Wat betekent dat en wat kan ik verwachten?

Counseling helpt om het zelf oplossend vermogen van de cliënt aan te spreken.  Het is een methode om er vooral voor te zorgen dat een cliënt een oplossing vindt die dicht bij de eigen identiteit staat. Coaching is veel meer op gericht om een cliënt te helpen zich in een bepaalde richting te ontwikkelen. Over het algemeen stelt een cliënt een helder doel. Counseling kan helpen om het doel op het gebied van coaching helder en inzichtelijk te maken, waardoor de cliënt daar op een goede manier naartoe kan werken. Coaching is vaak gebaseerd op meer actiegerichte toepassingen, terwijl het bij counseling gaat om het vinden van de interne rust en antwoorden om een ontwikkeling mogelijk te maken. 

Oké en hoe gaat het aanmelden?

Bewoners die er gebruik van willen maken kunnen zich aanmelden  voor het project ´Welzijn in je mentaal-huis´. Eenmaal aangemeld word je op een later tijdstip teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek. Oriënterend om te bezien of het wel iets voor je is. Met wie ga je aan de slag? Wat kan ik verwachten? Ga ik er baat bij hebben.? En zo mogelijk nog het stellen van andere belangrijke vragen die er spelen. 

  • Projectduur: 6 maanden tot 16 juli.
  • Er zijn geen kosten voor de wijkbewoners aan verbonden.

Info en aanmelden

Bel naar 0165-537296 gedurende kantooruren

Mail info@huisvandewestrand.nl

Website  Huis van de Westrand

Locatie Huis van de Westrand. Sint Lucasplein 3, 4703 HX Roosendaal

Back To Top